Toán vui mỗi tuần

Để tạo cảm hứng cho các con trong việc HỌC TOÁN, mỗi tuần IQ Math sẽ ra từ 3-5 bài toán vui cùng với lời giải. Tuy nhiên, các con nên “cố gắng tự mình giải trước” xem xem mình giỏi đến đâu, trước khi xem lời giải của IQ Math nhé.

      Chúc các con vui học toán nhé.