TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 8

Toán vui tuần 8 – Bài số 1

Gợi ý

Dãy các số cần cộng thêm để tạo ra số kề bên và kề dưới là: 8, 7, …, 1.

Lời giải

Số cần tìm là 24, dựa trên quy luật sau:

Đáp số: 24

Toán vui tuần 8 – Bài số 2

Gợi ý

Các con sử dụng 3 phép toán nhân, cộng và trừ để xác định số cần tìm nhé.

Lời giải

8 + 2 = (8 x 2)(8 + 2)(8 – 2) = 16106

5 + 4 = (5 x 4)(5 + 4)(5 – 4) = 2091

9 + 6 = (9 x 6)(9 + 6)(9 – 6) = 54153

Đáp số: 54153

Toán vui tuần 8 – Bài số 3

Gợi ý

Xem mỗi con vật là 1 ẩn số. Các con giải hệ 3 phương trình đơn giản nhé. 

Lời giải

Đáp số:

 

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com