một số hình ảnh hoạt động của Iq math

 

BÉ HỌC TÔ MÀU VÀ VẼ

 

BÉ VIẾT VÀ TẬP ĐỌC

 

BÉ LÀM TOÁN FINGER MATH

 

BÉ HỌC TIẾNG ANH

 

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG

 

HALLOWEEN CỦA BÉ

 

SINH NHẬT CỦA BÉ

 

BÉ THAM GIA CÁC KỲ THI

 

TẶNG QUÀ CHO CÁC BÉ VÙNG CAO

NHƯỢNG QUYỀN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

CƠ SỞ VẬT CHẤT IQ MATH

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA IQ MATH