TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 10

Toán vui tuần 10 – Bài số 1

Điền số thích hợp vào chổ dấu chấm hỏi.

Gợi ý

Các con sử dụng phép toán cộng và nhân để tìm ra quy luật nhé.

Lời giải

Nhìn Hình thứ nhất, chúng ta thấy:

  • 7 + 5 = 4 x 3 = 12

Nhìn Hình hình thứ hai, chúng ta cũng thấy:

  • 12 + 6 = 3 x 6 = 18

Vậy nên, Hình thứ ba sẽ là:

  • 9 + 7 = 4 x 4 = 16.

Do đó, số cần tìm là 4.

Đáp số: 4

 

Toán vui tuần 10 – Bài số 2

Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi.

Gợi ý

Các số chính là tổng các điểm giao nhau của các đường thẳng.

Lời giải

Nhìn vào hình vẽ, chúng ta thấy:

  • Hình thứ nhất: có 9 điểm giao nhau.
  • Hình thứ hai: có 1 điểm giao nhau.

Suy ra:

  • Hình thứ ba: có 4 điểm giao nhau.

Đáp số: 4

 

Toán vui tuần 10 – Bài số 3

Gợi ý

Tam giác là một hình có ba đỉnh không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh đó với nhau. 

Lời giải

Mỗi hình vẽ có hình dạng sau:

sẽ có 3 hình tam giác. Có tất cả 3 hình loại như thế này, nên số hình tam giác có được từ loại này sẽ là: 3.3 = 9.

Hình vẽ loại này cũng có 3 hình tam giác:

Có tất cả 2 loại như thế này.

Suy ra, số hình tam giác có thể có từ hình vẽ đã cho là:

3.3 + 2.3 + 3 = 18 hình tam giác

Đáp số: Có 18 hình tam giác

 

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com