TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 11

Toán vui mỗi tuần – Bài số 1-3

Tìm một số có 3 chữ số thỏa mãn 5 điều kiện sau:

 

Gợi ý

Các con vận dụng 5 điều kiện đã cho, 1 điều kiện có thể được sử dụng nhiều lần, sau đó chọn ra một số có 3 chữ số thỏa 5 điều kiện đó.

Lời giải
  • Từ điều kiện 4 và 5: suy ra phải có số 8 (nhưng không được ở vị trí thứ hai) hoặc số 6 (nhưng không được ở vị trí thứ ba), nhưng không được có cả hai số 6 và 8.
  • Sử dụng điều kiện 3: suy ra số 6 không được ở vị trí thứ hai. Vậy nên số 6 nếu có thì chỉ ở vị trí thứ nhất.
  • Vì số 8 không được ở vị trí thứ hai (lập luận trên), và số 1 không được ở vị trí thứ nhất (do điều kiện 1), nên từ điều kiện thứ hai suy ra số 9 phải ở vị trí thứ ba.
  • Vì số 9 đã nằm ở vị trí thứ ba, nên từ điều kiên thứ hai, suy ra số cần tìm không có số 1 và số 8. Và do đó, từ điều kiện thứ 5, suy ra số 6 phải nằm ở vị trí thứ nhất. Và do đó, theo điều kiện thứ 3, số cần tìm không có số 4.
  • Cuối cùng, theo điều kiện thứ nhất, số 7 phải nằm ở vị trí thứ hai.

Tóm lại:

  • Vị trí thứ nhất của số cần tìm là số: 6
  • Vị trí thứ hai của số cần tìm là số: 7
  • Vị trí thứ ba của số cần tìm là số: 9

Đáp số: số cần tìm là 679

 

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com