TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 6

Toán vui tuần 6 – Bài số 1

Hai chú Rùa đang đi gặp một đàn Vịt trời bay ngang qua trên đầu, một chú Rùa bèn cất tiếng chào: “Chào 2 trăm bạn Vịt”. Chú Vịt đầu đàn bèn trả lời: “Rùa ơi bạn nhầm rồi! Chúng tôi thêm ½ chúng tôi và thêm cả các bạn nữa mới đủ hai trăm cơ”. Chú Rùa còn lại nhẩm tính mãi không ra, các bạn tính giúp xem có bao nhiêu chú Vịt trời cho bạn Rùa biết nhé?

Gợi ý

Các con chú ý, 3/2 bạn Vịt trời và thêm 2 chú Rùa nữa mới bằng 200 nhé.

Lời giải

Gọi X là số vịt trời cần tìm. Khi đó, chúng ta có:

3X/2 = 200 – 2

Suy ra: X = (198)x2/3 = 132.

Đáp số: Có tất cả 132 chú Vịt trời.

Toán vui tuần 6 – Bài số 2

Mẹ mua một bì kẹo cho hai anh em Finn. Mẹ chia cho Finn 20 cái kẹo, số kẹo còn lại mẹ chia cho anh một nửa và còn lại 15 cái, mẹ nói sẽ thưởng cho ai đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cuối năm học. Hãy cho biết bì kẹo mẹ mua có tất cả bao nhiêu cái?

Gợi ý

Các con sử dụng phép toán chia và phép toán cộng nhé.

Lời giải

Số kẹo còn lại mẹ chia 1/2 cho anh của Finn, và còn lại là 15 cái. Suy ra anh của Finn được mẹ cho là: 15 cái kẹo.

Như vậy:

  • Số kẹo của Finn: 20 cái
  • Số kẹo của anh Finn: 15 cái
  • Số kẹo của mẹ còn lại: 15 cái

Tổng cộng, bì kẹo mẹ mua có tất cả là 20 + 15 + 15 = 50 cái.

Đáp số: Bì kẹo có tất cả 50 cái.

Toán vui tuần 6 – Bài số 3

 

Gợi ý

Các con có thể sử dụng phương pháp so sánh và thay thế nhé!

Lời giải

1 con gà = 2 con sóc

1 con sóc = 12 quả trứng

Như vậy: 1 con gà = 2 x 12 quả trứng = 24 quả trứng.

Đáp số: 1 con gà = 24 quả trứng