Đề thi toán Lớp 4, đề số 3

Đây là đề thi toán lớp 4.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!