Đề thi toán lớp 4, đề số 4

Đây là đề thi toán lớp 4.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!