Đề thi toán Lớp 3, đề số 5

Đây là đề thi toán lớp 3, học kỳ 1, năm học 2019-2020.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!