Đề thi toán lớp 1, đề số 1

Đây là đề thi toán lớp 1, học kỳ 2, năm học 2017-2018 theo thông tư 22.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!