Đề thi toán Lớp 1, đề số 2

Đây là các đề thi toán lớp 1 theo thông tư 22

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!