Phạm Thị Kim Oanh

Giám đốc / Giáo viên

  • Trình độ: Thạc sĩ kinh tế
  • Cô là sáng lập viên của IQ Math, tiền thân của Trung tâm số học trí tuệ Thừa Thiên Huế được thành lập năm 2015. Cô bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế vào năm 2012 tại Học viện Tài chính.