CHUYỆN VUI MỖI TUẦN – Tuần 13

MÔI HỞ RĂNG LẠNH

  • Thầy hỏi lớp: Câu tục ngữ: “Môi hở răng lạnh” khuyên ta điều gì?
  • Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta “không nên cười vào mùa đông” ạ!
  • Thầy: Trời! 🤣

 

——————–*&*——————–

 

LỊCH SỬ LẶP LẠI

Bố của Tèo hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:

  • Thưa Cô, Cô vui lòng cho tôi biết Tèo học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này lắm … và đã từng bị thi lại môn này đấy ạ.

Cô giáo nhẹ nhàng, tế nhị trả lời:

  • Thưa ông lịch sử đang lặp lại ạ.