THƠ VUI MỖI TUẦN – Tuần 1

QUA CẦU RÚT VÁN

Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem một tí gì 😭

————***————-

 

ĐI HỌC CÓ ĐÔI

Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu 😢
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng … hai đứa … lại càng sầu thêm 😭

———-***———–

 

VÁC CÀY THEO TRÂU

Đêm nay định thức học bài

Mở ra thì thấy nó dài … lại thôi 😇

Mười năm cắp sách theo thầy

Năm thứ mười một … vác cày theo trâu 😢

—————–

 

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com