BỘ GD-ĐT: CÔNG BỐ GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2 CẤP TIỂU HỌC

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc tiểu học ở học kỳ 2 năm học 2019-2020

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/cong-bo-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ky-2-cap-tieu-hoc-nam-hoc-2019-2020-629670.html

Các con chú ý nhé

Chi tiết hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học mời quý phụ huynh xem file pdf dưới đây

Phụ lục kèm theo CV số 1125 ngày 31-3-2020-đã chuyển đổi (1)


IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com