Đề thi toán lớp 3, đề số 1

Đây là đề thi toán lớp 3, học kì 1, năm học 2019 – 2020.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!