Đề thi toán lớp 2, đề số 2

Đây là đề thi toán lớp 2, học kỳ 2.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!