Đề thi toán Lớp 2, đề số 5

Đây là đề thi toán lớp 2.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!