Đề thi toán Lớp 1, đề số 5

Đây là đề thi toán lớp 1, học kỳ 1, năm học 2016-2017.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!