Đề thi toán Lớp 2, đề số 3

Đây là đề thi toán lớp 2, học kỳ 1, năm học 2019-2020.

Chúc các em may mắn và hoàn thành tốt bài thi!