TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 4

Toán vui tuần 4 – Bài số 1

Cô Hoa là chủ một cửa hàng mũ. Một hôm, cô bán rẻ chiếc mũ nhập với giá 30 ngàn đồng cho một cô gái với giá 20 ngàn đồng. Cô gái này đưa cho cô tờ 50 ngàn. Vì không có tiền lẻ, cô đã nhờ bác hàng xóm đổi cho. Hôm sau bác hàng xóm bảo cô tờ 50 ngàn đó là giả, cô phải đền tờ khác cho bác. Hỏi tổng cộng cô Hoa bị lỗ bao nhiêu tiền?

A. 50 ngàn

B. 60 ngàn

C. 90 ngàn

D. 110 ngàn

Gợi ý

Cô bán hàng lỗ: 30 ngàn (tiền nhập Mũ về) + 30 ngàn (tiền thối cho cô gái mua Mũ) = 60 ngàn.

Lời giải

Đáp số: B. 60 ngàn

Toán vui tuần 4 – Bài số 2

Hình vẽ sau có bao nhiêu hình vuông?

Gợi ý

Hình vuông là hình tứ giác, có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau.

Lời giải

Đáp số: 9 hình vuông

Vừa gà vừa thỏ, 5 chú vừa tròn, 14 chân vừa đủ. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?

Gợi ý

Các con có thể giải bằng phương pháp giả thiết tạm.

Lời giải

Bước 1: Giả thiết rằng tất cả 5 con đều là gà. Suy ra số chân là: 5 x 2 = 10. Số chân còn thiếu: 14 – 10 = 4. Như vậy có một số con thỏ bị tính là gà, nên thiếu mất 4 chân.

Bước 2: Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân. Do đó, sự khác biệt giữa số chân của hai loại là: 4 – 2 = 2.

Bước 3: Suy ra số con thỏ là 4 : 2 = 2, và số con gà là 5 – 2 = 3.

Đáp số: Có 2 con thỏ và 3 con gà.