TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 3

Toán vui tuần 3 – Bài số 1

Tom 6 tuổi. Tổng số tuổi của Tom và chị gái của bạn ấy sau 10 năm nữa là 35 tuổi. Hỏi năm nay chị gái của Tom bao nhiêu tuổi? 

Gợi ý

Khoảng cách tuổi giữa hai người luôn không thay đổi.

Lời giải

Sau 10 năm nữa số tuổi Tom là: 6 + 10 = 16.

Tuổi của chị gái Tom sau 10 năm là: 35 – 16 = 19.

Vậy tuổi của chị gái Tom năm nay là: 19 – 10 = 9.

Đáp số: Năm nay chị gái của Tom là 9 tuổi.

Toán vui tuần 3 – Bài số 2

Trên một chiếc dây thừng có 28 nút buộc. Hỏi có bao nhiêu khoảng cách từ nút buộc đầu tiên đến nút buộc thứ 25?

Gợi ý

Các con sử dụng phương pháp đếm khoảng cách.

Lời giải

Từ nút thứ nhất đến thứ 25 có tất cả: 25 – 1 = 24 khoảng cách.

Đáp số: 24 khoảng cách

Toán vui tuần 3 – Bài số 3

Trên một con đường, khoảng cách giữa cây đầu tiên với cây thứ 15 là 56m. Hỏi khoảng cách giữa các cây là bao nhiêu nếu các cây được trồng cách đều nhau?

Gợi ý

Các con dùng phương pháp đếm khoảng cách.

Lời giải

Từ cây đầu tiên đến cây thứ 15 có: 15 – 1 = 14 khoảng cách.

Nếu các cây được trồng cách đều nhau, thì khoảng cách giữa các cây là 56 : 14 = 4m.

Đáp số: khoảng cách giữa 2 cây là 4m

 

 

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com