TOÁN VUI MỖI TUẦN – Tuần 1

 

Toán Vui tuần 1 – Bài số 1

Có 10, 19 và 16 viên bi trong 3 cái hộp A, B và C. Hỏi bạn Tom cần sắp xếp lại như thế nào để số viên bi trong mỗi hộp là bằng nhau?

Gợi ý

Các con có thể sử dụng phương pháp sơ đồ.

Lời giải

Tổng số bi của 3 hộp là: 10 + 19 + 16 = 45.

Nếu chia đều 3 hộp, mỗi hộp có số bi là: 45 : 3 = 15. Suy ra

  • Hộp A còn thiếu: 15 – 10 = 5 viên bi.
  • Hộp B chứa dư: 19 – 15 = 4 viên bi.
  • Hộp C chứa dư: 16 – 15 = 1 viên bi.

Do đó để mỗi hộp có số bi bằng nhau, bạn Tom cần chuyển số bi như sau:

  • Chuyển 4 viên bi từ hộp B sang hộp A, và
  • Chuyển 1 viên bi từ hộp C sang hộp A.

Đáp số: Mỗi hộp chứa 15 viên bi.

 

Toán Vui tuần 1 – Bài số 2

Một người đi mua hàng tại siêu thị Vincom mất 2 phút để đi từ tầng này lên tầng kia và 10 phút để mua hàng tại mỗi tầng. Hỏi cần bao nhiêu thời gian để một người mua hàng từ tầng 1 lên đến tầng 4?

Gợi ý

Các con có thể sử dụng phương pháp đếm khoảng cách.

Lời giải

Để đi tầng 1 lên đến tầng 4, người mua hàng cần thời gian: 3 x 2 = 6 phút.

Người mua hàng dừng tại mỗi tầng để mua hàng mất thêm: 4 x 10 = 40 phút.

Tổng cộng người mua hàng cần thời gian để đi từ tầng 1 lên đến tầng 4 mua hàng: 6 + 40 = 46 phút.

Đáp số: 46 phút

 

Toán Vui tuần 1 – Bài số 3

Con đường phía trước Trường của bé có 20 cái cây. Mỗi cây cách nhau 3m. Hỏi cây thứ mười tám cách cây thứ hai bao nhiêu mét?

Gợi ý

Các con có thể dùng phương pháp đếm khoảng cách.

Lời giải

Từ cây thứ 18 đến cây thứ 2 có tất cả: 18 – 2 = 16 khoảng cách.

Mỗi khoảng cách giữa 2 cây là 3m, do đó 16 khoảng cách là 16 x 3 = 48m.

Vậy từ cây thứ 2 đến cây thứ 18 cách nhau 48m.

Đáp số: 48m

 

Toán Vui tuần 1 – Bài số 4

Tom nay năm 6 tuổi. Bố của bạn ấy sẽ 50 tuổi khi bạn lên 9 tuổi. Hỏi năm nay bố của Tom bao nhiêu tuổi?

Gợi ý

Khoảng cách tuổi giữa hai người sẽ luôn không thay đổi.

Lời giải

Thêm mấy năm để Tom lên 9 tuổi: 9 – 6 = 3 năm.

Vậy tuổi của bố của Tom bây giờ:  50 – 3 = 47 tuổi.

Đáp số: 47 tuổi

Toán Vui tuần 1 – Bài số 5

Một đoàn tàu lửa có 9 toa tàu. Mỗi toa dài 6m. Hai toa cạnh nhau lại được nối với nhau bởi một bộ nối dài 1m. Hỏi con tàu đó dài bao nhiêu mét?

Gợi ý

Các con có thể dùng phương pháp đếm khoảng cách.

Lời giải

Đoàn tàu có 9 toa, nên số bộ nối là: 9 – 1 = 8.

Tổng chiều dài của tất cả các toa là: 9 x 6 = 54m.

Do đó con tàu dài là: 54  + 8 = 62m.

Đáp số: 62m

IQ MATH

Trụ sở chính công ty: Nhà số 1, kiệt 29, đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Hotline: 0935.484.737

Email: oanhoanh85@gmail.com